Kontakta oss

Frågor om prenumerationsärenden

Besök vår hjälpsida för att få svar på frågor gällande prenumeration, konto och annat. Där hittar du också e-postadress och telefonnummer till vår kundservice. Ange ditt kund- eller fakturanummer när du kontaktar oss för smidigare hantering.

  • Telefon kundservice: 08-409 320 10
  • Öppettider: helgfria vardagar 9-12 samt 13-16

Vid behov av större antal prenumerationer och företagslösningar, vänligen kontakta: Klas Henriksson, affärsansvarig, 076-945 54 30, klas.henriksson@bbm.bonnier.se

Redaktionella frågor

Redaktionell policy

  • Läkemedelsmarknaden är oberoende, trovärdig, saklig och korrekt. Redaktionen fattar självständigt beslut om vad som ska publiceras
  • Läkemedelsmarknadens journalister följer de regler om publicitet och yrkesetik som återges i Spelregler för press,radio och tv.
  • Läkemedelsmarknadens ansvarige utgivare fattar självständigt namngivningsbeslut om personer misstänkta eller dömda för brott eller personer som utpekas för något klandervärt. Varje fall bedöms för sig, och efter noggrant övervägande av konsekvenserna.

Redaktion

Sälj

Event

Akademi